Pressrelease
15 maj 2018

Regionen ska utreda palliativa platser i länet.

Vi behöver tillskapa palliativa platser på våra sjukhus, både för patienternas skull men även för personalens skull. Vi får inte glömma bort att palliativ vård är mer än cancervård. Det finns många andra sjukdomstillstånd som kräver palliativ vård, säger Suzanne Frank (M)

På dagens regionstyrelsemöte fick Moderaternas skrivelse kring palliativa platser, efter diskussion och ajournering gehör. Skrivelsens intentioner är att utreda behovet av palliativa platser i länet. Man ska väga in dessa behov i samband med planeringen av om-och tillbyggnationerna. För att tillgängliga kunskaper och erfarenheter ska Palliativt centrum tillfrågas vid utredningen och planeringen.

För mer information:
Suzanne Frank (M), 070-984 45 82