Pressrelease
21 aug 2018

Regionen i ett mycket svårt läge

- Idag har regionstyrelsen haft sitt sista möte innan valet och det är dags att sammanfatta mandatperioden. Tyvärr är det ingen munter historia för Kronobergarna, varken när det gäller ekonomin eller vårdköerna, säger Mikael Johansson (M).

Under mandatperioden har kostnaderna för vår sjukvård bara ökat. Trots den höjda skatten som gav 160 miljoner kronor och ökade statsbidrag dras sjukvården med underskott. I prognosen för 2018 säger man att man ska gå jämt upp, men då finns det beslutade åtgärder som ännu inte påbörjats, som kommer att kosta 35 miljoner kr. Dessutom räknas de beslutade besparingarna på 40 miljoner in i prognosen, trots att vi ännu inte sett några konkreta förslag på hur de besparingarna ska gå till. Summan av detta är att man behöver spara in 75 miljoner kr per år redan idag!
 
Samtidigt kan vi se tillbaka på en mandatperiod då vårdköerna har ökat dramatiskt, trots ökade kostnader. Från juni 2014 till juni 2018 har antalet personer som väntat på operation/åtgärd mer än 3 månader ökat från 67 till nästan 1000 personer! Det är en helt orimlig utveckling!
Antalet barn som väntar på utredning hos BuP har samtidigt ökat från ca 40 till närmare 400.
 
Region Kronoberg behöver ett nytt politiskt styre som vågar ta tag i vårdköerna och ekonomin. Det handlar om att våga prova nya arbetssätt och att ta hjälp av andra aktörer vid behov. Vi moderater är redo att leda Kronoberg i rätt riktning!
 
För mer information:
Mikael Johansson (M), 076-107 69 79