Nyhetsartikel
21 okt 2019

Region Kronoberg tar del av kömiljarden 2019

- Vi jobbar ständigt med målet att förbättra Region Kronoberg och dess verksamheter, att vi nu förbättrat oss på denna nivå är kvitto på det. Allt för att våra invånare ska ha det bättre, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M). Under mandatperioden har vi inom Region Kronoberg exempelvis genomfört drygt 320 fler operationer på våra sjukhus i Ljungby och Växjö jämfört med 2018. Dessa siffror talar för sig själva.

När Sveriges kommuner och landsting (SKL) i dag presenterat resultaten för kömiljarden 2019, står det klart att Region Kronoberg har den högsta måluppfyllelsen av samtliga regioner vad gäller att erbjuda sina invånare tid till operation.

Kömiljarden är ett incitament från regeringen för att stötta Sveriges regioner ekonomiskt när det gäller att förbättra tillgängligheten i vården. Kömiljarden har funnits tidigare men en skillnad jämfört med tidigare kömiljard, är att väntetiderna till besök inom specialistvården eller till operation jämförs med respektive regions föregående års väntetider.

När det gäller tillgängligheten till ett första besök inom specialistvården har vi förbättrat oss med närmare 4 procent och när det gäller att komma till operation inom ramen för vårdgarantin så har Region Kronoberg en måluppfyllelse på 21,3 procent. Vilket är den högsta måluppfyllnaden i hela riket.

Jag är stolt över den produktionsökning vi har gjort under de senaste åren, säger regiondirektör Martin Myrskog. Med en måluppfyllelse på 21,3 procent är vi den region i landet som har gjort den största förbättringen.

Exakt hur mycket pengar som kommer att fördelas till Region Kronoberg är i skrivande stund inte klart. Preliminära beräkningar pekar dock på att Kronoberg kommer att få ta del av cirka 20 miljoner kronor. Utbetalningarna görs vid tre tillfällen under hösten, utifrån regionernas rapporterade siffror för september, oktober respektive november.

Fakta kömiljarden
2019 års överenskommelse ”En ny och uppdaterad kömiljard” tecknades mellan SKL och regeringen i juni 2019. Den omfattar totalt 1,61 miljarder kronor.

80 procent av medlen är prestationsbundna. För att kunna ta del av stödet behöver regionerna visa på att de minskat väntetiderna i den specialiserade vården från hösten 2018 till hösten 2019. Medel betalas också ut till de regioner där minst 71 procent av patienterna kommer i kontakt med den specialiserade vården eller får en operation eller behandling inom 60 dagar.

Övriga 20 procent fördelas jämt mellan regionerna, beräknat på antalet invånare.

Fakta vårdgarantin
Vårdgarantin innebär att vård ska erbjudas inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

0 – Kontakt med primärvården samma dag
3 – Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar
90 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar
90 – Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar