Rätt recept för Kronoberg!

Det är nu snart fyra år sedan jag tillträdde som regionstyrelsens ordförande. Jag kunde inte då ana vilka utmaningar vi skulle ställas inför som inte bara drabbade Kronoberg utan hela världen.

Det är nu snart fyra år sedan jag tillträdde som regionstyrelsens ordförande. Jag kunde inte då ana vilka utmaningar vi skulle ställas inför som inte bara drabbade Kronoberg utan hela världen.

Vi rivstartade mandatperioden med fokus på att korta vårdköerna och redan 2019 var vi den region som var mest framgångsrik i hela landet. Men sen kom pandemin! Corona har påverkat Kronoberg på flera sätt, vilket tvingade oss att skifta fokus och lägga energi på att klara den akuta verksamheten. Många kronobergare har tyvärr drabbats hårt av pandemin och det har naturligtvis även vår personal som har fått dra ett tungt lass och gjort det på ett föredömligt sätt.

En stor del av verksamheten har ställts in och vi har fått lägga resurser på provtagning och vaccinationer istället för att erbjuda vård i rätt tid. Region Kronoberg har dock klarat sig relativt väl genom att vi aktivt har tagit hjälp av närliggande regioner och privata aktörer för att lösa den akuta krisen. Idag är vi näst bäst i landet på att uppfylla vårdgarantin för operation och behandling men självklart är vi inte nöjda förrän vi toppar listan!

Ett av våra vallöften 2018 var att införa vårdval BUP för att erbjuda barn och unga snabbare hjälp. Idag finns det två fristående aktörer som kompletterar vår egna verksamhet, vilket gör att vi nu har en snabbare väg in för samtliga vårdsökande. Tyvärr har vi sett att behovet har ökat under pandemin men trots detta har vi halverat väntetiden hos BUP för både utredning och behandling.

Under de senaste åren har vi lyckats med att förbättra valfriheten, kortat vårdköer och dessutom samlats i ett beslut om ett nytt sjukhus i Räppe samt en ny sjukhusbyggnad i Ljungby. Tänk vad vi kan åstadkomma under nästa mandatperiod utan en pandemi!

Ge mig din röst så ska jag fortsätta vår resa för en ännu bättre vård i hela Kronoberg!

Mikael Johansson (M), Regionstyrelsens ordförande

Rätt recept för Kronoberg

Ladda ner kokboken

Se vår reklamfilm