Pressrelease
12 mar 2018

Planera för palliativa platser

- Vi ser personalens oro för att den palliativa vården inte kommer att få tillräckligt med plats när både centrallasarettet och Ljungby lasarett byggs om, och vi vill försäkra oss om att behovet av palliativa platser i Kronoberg tillgodoses i ombyggnationerna. Detta säger Suzanne Frank efter att Moderaterna lämnat en skrivelse till regionstyrelsen angående palliativa platser i verksamheten.

Palliativ vård, eller lindrande vård, är den vård som erbjuds de patienter som har sjukdomar som inte går att bota. Dessa patienter har helt andra behov och det ställer andra krav på verksamheten. På Ljungby lasarett vårdas dessa patienter idag på vanliga vårdavdelningar blandade med övriga patientgrupper. Visserligen finns det t.ex. ett palliativt vårdteam som hjälper till att vårda dessa patienter, men det är naturligtvis väldigt svårt när man blandar alla patientgrupper på samma vårdavdelning. Personalen själva önskar att de hade en liten mindre enhet där de palliativa patienterna vårdas, där de inte behöver blandas med övriga patienter. Det skulle också innebära att personalen inte behöver gå mellan palliativa patienter och övriga patienter hela tiden.

På Växjö lasarett finns avdelning 40, onkologisk avdelning, men där blandas också palliativa patienter och patienter som kan behandlas och botas.

- Vi tror att det skulle finnas behov av palliativa platser även i Växjö, och vi tycker det är viktigt att planera för detta i samband med ombyggnationen av lasarettet, men vi vill även vidareutveckla samverkan med kommunerna kring den palliativa vården i länet, avslutar Roland Gustbée.

För mer information:

Suzanne Frank, 070-984 45 82

Roland Gustbée, 073-368 74 14