Nyhetsartikel
25 jul 2018

Pensionärer får det bättre med en M-regering!

Socialminister Strandhäll påstår att regeringen gjort mycket för Sveriges pensionärer, men jag vill påstå att man har gjort för lite.

Socialdemokraternas löfte att de ska fortsätta sänka skatten för pensionärerna om de vinner valet är bra men det är bara cirka hälften av vårt förslag till skattesänkning för äldre. Observera att det endast är de med en pension över 17 000 kronor i månaden som utlovas sänkt skatt om Löfven och Strandhäll får regera vidare.

Man kan undra om socialdemokraterna överhuvudtaget hade sänkt skatten om inte vi i Alliansen först hade sänkt skatten på arbete. Den bistra sanningen är att före 2007 betalade varje pensionär i snitt drygt 1 000 kr mer i skatt varje månad – med Göran Perssons regering!

Moderaternas nya förslag till skattesänkning gäller alla pensionärer – och är dubbelt så stor som Socialdemokraternas! Vårt förslag skulle ge en skattesänkning på 200 till 300 kronor i månaden för den som har pension på mellan 13 000 och 17 000 kronor. Det kommer inte längre att finnas någon skatteskillnad mellan lön och pension.

Eftersom vi vill fortsätta med ytterligare ett jobbskatteavdrag riktat mot de med låga inkomster kommer vi också sänka skatten med motsvarande för pensionärer med låg pension. För att klara detta minskar vi de samlade bidragskostnaderna, vi sänker kostnaderna för asyl- och anhöriginvandring, inför reformer och ser till att överskottsmålet nås, med fler i arbete och bättre integration.

Att våra äldre fått det sämre de senaste åren med långa köer i sjukvården och ökat antal fattigpensionärer är inget socialminister Strandhäll nämner. Vi lovar att Sveriges äldre får det bättre med en M-ledd regering.

Katarina Brännström (M), ledamot i Socialutskottet, moderat talesperson i äldrefrågor