Ove Löfqvist

Ledamot i regionfullmäktige, Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
Kontakt 0721-64 03 90
ove.lofqvist@telia.com