Pressrelease
28 jan 2020

Ny satsning på OB-ersättning införs

Alliansen meddelar att en ny satsning ska göras när det gäller ob-ersättning. Denna satsning ska ersätta den tillfälliga höjning som infördes 2017 och som under den förra Socialdemokratiska majoriteten 2018 beslutades skulle avslutas 2020-03-31.

- Det är viktigt att markera att vi inte tar bort ob-ersättningen som det kan låta i debatten. När vi nu står inför att den tillfälliga satsningen ska avslutas ser vi över hela ob-ersättningen, och genomför istället en ny särskild satsning som tar hänsyn till regionens ekonomiska förutsättningar, berättar Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Den nya satsningen på ob-ersättning omfattar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och BMA. Nivån på höjd ob-ersättning föreslås bli 50 %. Satsningen i denna form föreslås vara under perioden 2020-04-01 - 2022-03-31. Utvärdering ska ske under hösten 2021.

- Vi hoppas att den höjda ob-ersättningen kan hjälpa oss att fortsatt bibehålla och rekrytera efter verksamhetens behov och att nå målet om att bli oberoende av hyrpersonal, avslutar Alliansen i Kronoberg.

För mer information:
Mikael Johansson (M), 0767-20 79 96
Sven Sunesson (C), 0707-61 63 97
Eva Johnsson (KD), 0703-77 71 71
Yngve Filipsson (L), 0709-54 43 72