Nyhetsartikel
27 maj 2020

Nu tar vi över ansvaret!

I regionen har vi varit ansvariga för coronatester för priogrupp 1 och 2, det vill säga patienter och personal inom sjukvård och omsorg. Detta ansvar har regioner över hela landet skött under hela pandemin. Det har under hela processen funnits riktlinjer om att priogrupp 3 och 4 (samhällskritiska yrken och övriga) ska skötas utanför ordinarie sjukvårdsuppdrag, tyvärr har det inte hänt något i denna frågan hittills.

- Nu har vi plötsligt fått höra att regionerna ska ta över ansvaret för priogrupp 3 och då sätter vi igång direkt. Jag har gett regiondirektören i uppdrag att ta fram en plan för hur vi ska provta priogrupp 3. Vi behöver ta fram riktlinjer för vilka som ska provtas och vem som ska göra denna bedömning. Vi har alltid tagit vårt ansvar och nu är vi redo att utveckla det, säger Mikael Johanson, regionstyrelsens ordförande.
 
Nu kommer Region Kronoberg att ta fram riktlinjer för vilka som ska provtas och vem som ska göra denna bedömning. Samtidigt behöver regionen hitta andra aktörer som kan hjälpa till att sköta provtagning, analysering och uppföljning. Där kan vara kommunerna som hjälper oss eller tex företagshälsovården. Det är också ett stort administrativt arbete att beställa tider, analyser, ringa och meddela provsvar osv.
 
- Vi kommer att ta tag i uppgiften så snabbt som möjligt, men vi räknar självklart att vi här ska få full kostnadstäckning när vi tar över statens uppgifter, avslutar Mikael Johansson.