Pressrelease
5 mar 2018

Nu har personalen i vården fått nog

- Vi tar personalens oro och olust på fullaste allvar, och kräver nu svar från ansvariga politiker. Det är en fullständigt ohållbar situation som vi har i vården just nu och Socialdemokraterna måste svara på vad de tänker göra åt detta, det säger Mikael Johansson efter att ha lämnat in en interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S).

Vi har under de senaste åren kunnat läsa i massmedia om flera personalgrupper som har tröttnat och nu inte orkar mer. Vi kan läsa om personalbrist, överbeläggningar och hotad patientsäkerhet, samtidigt som köerna till vården bara ökar.

Senast i raden är det personalen på medicinavdelning 5 i Växjö som går till media för att få hjälp. Samtidigt vet vi att det är bemanningsproblem och stängda vårdplatser inte bara på dessa enheter utan på alla avdelningar på bägge våra sjukhus.

Vår personal är säkert mycket medvetna om att det finns problem med att hitta vårdpersonal, men det många av dem efterfrågar nu är ledning och styrning. Man vill ha information om vad som planeras och känna sig delaktiga. Vi från oppositionen har vid många tillfällen efterfrågat åtgärder och varje gång handlar svaren om att pengar skickas ut i verksamheten. Skatter höjs och statsbidrag delas ut, men vi får ingen effekt. Nu ställer vi ansvarig ordförande till svars.

- Det är inte rimligt att personalen måste vända sig till media innan de får respons från ledningen. Det är inte i första hand mer resurser som efterfrågas, utan mer insikt i hur ledningen planerar att åtgärda de problem som finns. Det är styrande Socialdemokrater som måste redovisa detta för personal och medborgare snarast, avslutar Mikael Johansson.

De här frågorna ställer Mikael Johansson till Charlotta Svanberg:

  1. Vilka konkreta åtgärder görs för att lösa krisen i vården i Region Kronoberg?
  2. Hur arbetar ni för att personalen ska känna sig delaktiga?
  3. Varför tror du att personalen saknar dialog och engagemang från den politiska ledningen?

 

För mer information:

Mikael Johansson, 076-107 69 79