Pressrelease
20 nov 2017

Moderaterna vill ha nolltolerans mot hot och våld

Den senaste tidens medierapportering om hot, våld och trakasserier mot personal inom sjukvården har gett fokus på frågan om säker arbetsmiljö för vårdpersonal. Pernilla Torneus (M) och Viktor Emilsson (M) vill att det ska vara nolltolerans mot hot och våld inom Region Kronoberg. Därför har de skrivit en motion där de vill att rutiner ska ses över och all personal ska göras medvetna om dessa. ”Vi får aldrig acceptera hot och våld inom Svensk sjukvård” säger Pernilla Tornéus (M).

De vill också ta initiativ till ett säkerhetsmöte med säkerhetsföretag, polis och representanter för personalen, för att diskutera hur personalen ska skyddas. ”Vi vill att Region Kronoberg vidtar åtgärder så vår personal kan känna sig trygg på jobbet” säger Viktor Emilsson (M).

En färsk undersökning där över 600 svenska sjuksköterskor svarat visar att 82 procent anser att hot eller våld mot personal inom hälso- och sjukvården är ett problem och att hela 65 procent utsatts för hot eller våld i sin yrkesutövning. Vårdförbundet krävde tidigare i höst att arbetsgivare visar nolltolerans mot hot och våld mot anställda. Det har även funnits fall inom vår verksamhet där patienter blivit utsatta för brott. Vi måste säkerställa att alla som vistas i våra verksamheter kan känna sig trygga.

 

En trygg och säker arbetsmiljö är en självklarhet för oss moderater. Som arbetsgivare har vi ett ansvar att se till att det bedrivs ett systematiskt och förebyggande arbete med beredskap och rutiner så att personal inte utsätts för risk. Skulle det ändå ske måste arbetsgivaren stötta upp och polisanmäla alla former av hot, våld och trakasserier. I andra delar av välfärden är det rutin att arbetsgivaren står för anmälan, för att skydda medarbetarens identitet och för att inte skapa trösklar för att anmäla.

 

Vi förslår därför att Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att se över om våra rutiner kring hot och våld behöver uppdateras, om verksamheterna har kunskap om dessa och om det eventuellt behövs nya rutiner.

 

Dessutom vill vi uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att ta initiativ till ett säkerhetsmöte med säkerhetsföretag, polis och representanter för personalen, om hur medarbetarna kan skyddas från hot och våld.

 

För mer information:

Pernilla Torneus (M) 076-34 63 959

Viktor Emilsson (M) 072-30 54 391