Pressrelease
13 aug 2019

Mer tid för patienterna

- Vårdpersonal gör alltid mest nytta hos sina patienter, inte i administrationen. Det säger Mikael Johansson, regionstyrelsens ordförande som nu vill se över administrationskraven så att personalen får mer tid till patienterna.

Vården i Sverige och regionen har svårt att hitta personal. Då måste vi hitta sätt att hjälpa dem att prioritera sin tid rätt, de gör alltid mest nytta hos sina patienter. Tyvärr har vården under många år fått mer och mer administrativa uppgifter och dokumentationskrav. Moderaterna i Region Kronobergs vill nu se över möjligheten att minska på administrationen och ge personalen mer tid till patienterna.
 
Regiondirektören har därför fått i uppgift att se över vilka administrativa uppgifter, vilka dokumentationskrav och framförallt vilka kvalitetsregister personalen egentligen måste lägga tid på.
 
- Socialstyrelsen har under många år lovat att digitalisera och automatisera inhämtande av uppgifter till diverse kvalitetsregister och annat. Men ännu har väldigt lite hänt. Det är kanske dags för oss att sätta ner foten och sluta att inrapportera uppgifter tills de faktiskt automatiserar detta, säger Mikael Johansson i en kommentar.
 
För mer information:
Mikael Johansson, 0767-20 79 96