Nyhetsartikel
19 jun 2019

Med ansvar för ekonomin för ett handlingskraftigt Kronoberg

Den 18/19 juni kommer Regionfullmäktige i Region Kronoberg rösta igenom budget för 2020. Det är ingen hemlighet att vi har betydelsefulla utmaningar framför oss och vi i den styrande Alliansen tar den uppgiften på stort allvar. Hälso-och sjukvården i Kronoberg har under många år gått med kraftiga underskott, och flera fel i systemet måste vi nu rätta till.

Alla enheter i vår organisation behöver medverka i det arbetet, och varje enskild medarbetare måste bidra i översynen av verksamheten för att öka produktiviteten. Vi måste hantera skattepengarna med varsamhet.

Samtidigt är det en budget som tydligt lyfter fram värdegrunden i regionen – respekt för människan. Det är en budget som tydliggör betydelsen av våra medarbetare och målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare samtidigt som vi erbjuder våra invånare Sveriges bästa vård.

Den nära vården, eller vårdcentralerna prioriteras i vårt budgetförslag. Vi har inspirerats av Borgholms vårdcentral och vill införa deras arbetssätt i Kronoberg. Vi fokuserar på en ekonomi i balans och en vård som präglas av rätt bemanning och hög patientsäkerhet. Helt enkelt en budget för ett handlingskraftigt Kronoberg.

Mikael Johansson (M)
Sven Sunesson (C)
Eva Johnsson (KD)
Yngve Filipsson (L)