Nyhetsartikel
9 jul 2018

M-politik för jobb och företag gynnar länet!

Länet Kronoberg präglas av det hårda arbete, envishet och klurighet som anstår ett riktigt Smålandslän! Smålandsandan som präglar vår bygd byggdes inte av bidragstänkande utan av eget slit och förmåga att samarbeta!

Företagsklimatet i vårt län är gott men bristen på kompetens inom vissa branscher är påtaglig och hämmar tillväxten. Vi behöver företag som växer och breddas inte bara i Växjö utan även i bland annat Uppvidinge och Tingsryd. Efter den extrema högkonjunktur vi nu upplever kommer en lågkonjunktur. Ännu fler får svårare att få jobb, inte minst människor som är utlandsfödda.

Just villkoren för näringslivet och jobbskapande företag är grunden för välfärden. Vi moderater har en framgångsrik politik för detta – vi har gjort det förut och vi kan göra det igen! Redan i grundskolan ska eleverna lära sig om arbetsmarknaden och satsningarna på att rekrytera elever till yrkesutbildningar är inte bara viktiga utan även en framgångsfaktor för företagen i länet.

Det måste bli enklare och mer lönsamt att starta företag och det vore väldigt bra för entreprenörslä- net Kronoberg! Vi vill stoppa den nuvarande regeringens straffskatter på svenska jobb och företag! Hittills har skatterna höjts med 44 miljarder kronor på jobb och företag. I stället behövs lägre skatter, regel- förenklingar och mindre krångel.

Arbete ska alltid löna sig mer än att gå på bidrag! Därför vill Moderaterna införa ett bidragstak. Många kommuner ser nu att ekonomin urholkas. Främst gäller det nyanlända som riskerar att komma i permanent utanförskap om de inte tar de första stegen in på arbetsmarknaden. Därför måste det vara tydliga krav i hela landet för att få försörjningsstöd. Det moderatledda Växjö är ett föredöme i detta avseende genom det så kallade Växjölöftet. Det ställs krav på motprestation för att få bidrag och människor garanteras olika insatser och vuxenutbildning som matchar företagens behov av arbetskraft.

Snabba förändringar sker i omvärlden och företagen måste ha en ständig flexibilitet för att möta nya marknader och teknisk utveckling. Digitaliseringen sker med stormsteg och därför vill vi moderater att Sverige ska vara ledande i denna utveckling! Att införa en skattelättnad för företag som köper utbildning till sina anställda är en bra väg att underlätta denna process! Det finns flera företag i Kronoberg som är i främsta ledet inom exportområdet och den tekniska utvecklingen – de behöver en reformvänlig och positivt inriktad näringspolitik!

Efter fyra förlorade år behövs en rivstart för Sverige! Företagens huvudkontor och internationella flygförbindelser ska flytta hit - inte härifrån. Och svenska företag ska uppskattas mer än de beskattas! I Småland klarar vi oftast oss själva - men en moderatledd regering efter den 9 september kommer att underlätta för jobb och företagande. Inte som i dag tvärtom!

Suzanne Frank

Riksdagskandidat (M)