Nyhetsartikel
30 nov 2018

M budgetsatsar på fler poliser med högre lön

Sverige behöver satsningar på lag och ordning. Här och nu. En långdragen regeringsbildning kan inte stå i vägen för de viktiga förstärkningar av polis och rättsväsende som krävs i Kronobergs län och i övriga delar av landet.

Svensk polis är inte dimensionerad för att klara den allt grövre brottsligheten. Resurserna räcker helt enkelt inte till. Antalet poliser är idag det lägsta antalet poliser sedan 2009. Samtidigt har befolkningen ökat, vilket gör att polistätheten sjunkit dramatiskt. Personalbristen inom svensk polis går inte längre att blunda för. Situationen skapar otrygghet och osäkerhet i hela samhället.

Lokalt ser vi hur otryggheten åter ökar i ett av Sveriges mest utsatta områden, Araby i Växjö. Detta trots ett fantastiskt engagemang och samarbete mellan polis och berörda myndigheter. Vi ser även hur boende på lansbygden runt om i Kronoberg utsätts för inbrott i sina bostäder och hur som våra skogs- och lantbrukare får yrkesmaskiner stulna. Detta är kränkningar vi aldrig kan acceptera.

När polis och rättsväsende inte fungerar sviker staten ett av sina mest grundläggande åtaganden. Då riskerar den enskilde individen att tappa tilltron till statens grundläggande funktioner, vilket undergräver samhällskontraktet mellan medborgare och stat. Det får inte hända. Känslan av trygghet och säkerhet ska inte skiljas sig åt för att ditt postnummer skiftar. Den ska vara lika oavsett i vilket samhälle eller vilken del av Sverige du befinner dig.

Därför avsätter Moderaterna betydande resurser till Polisen samt hela rättsväsendet i vår budgetmotion som kommer att läggas fram i riksdagen inom kort:

  • Vi skjuter till medel för att uppnå målet om 10 000 fler polisanställda. Satsningen innebär ett resurstillskott på 500 miljoner kronor redan för 2019 och gör att polisens förmåga att utreda och klara upp brott kommer att förbättras avsevärt.
  • Vi satsar 360 miljoner kronor 2019 för att höja polisernas löner. Vi genomför även en satsning som innebär att polisutbildningen blir betald. Så kan vi se till att fler söker sig till polisyrket och att färre erfarna poliser lämnar yrket i förtid.
  • Vi förstärker också hela rättsväsendet. Åklagarmyndigheten, domstolarna och Kriminalvården ska klara av att hantera en ökad arbetsbörda. Hela rättsväsendet måste rustas för att trycka tillbaka brottsligheten.

Att vända polisens resultat, stärka rättsväsendet och öka tryggheten i samhället kommer varken att vara lätt eller snabbt gjort. Men det måste göras. Alternativet är ett upprivet samhällskontrakt och en fallande tillit människor emellan. Därför går Moderaterna fram med en budgetmotion där vi lägger fram förslag som är bra för Sverige. Inte för att vi vet att den kommer att genomföras, utan för att vi är skyldiga våra väljare att försöka.

Anna Tenje (M), Kommunstyrelsens ordförande, Växjö

Magnus Gunnarsson (M), Kommunstyrelsens ordförande, Ljungby

Elisabeth Svantesson (M), Ekonomisk-politisk talesperson

Tomas Tobé (M), Rättspolitisk talesperson