Pressrelease
25 jan 2018

Kronoberg behöver en ny flygbuss

- Den nya flyglinjen till Amsterdam bör vara tillgänglig för hela länet, det är en mycket viktig flyglinje för våra företag i regionen som nu får möjlighet att snabbt ta sig till och från Europa. Det säger Mikael Johansson (M) med anledning av att Moderaterna idag har lämnat in en skrivelse till Trafiknämnden i Region Kronoberg.

För att hela regionen ska kunna få samma tillgång till flyglinjen anser Moderaterna att Region Kronoberg bör medverka till att förbättra kommunikationerna till och från Småland Airport.

- Det finns idag möjlighet att åka stadsbuss från Växjö centrum (linje 4) men vi tror inte att det är tillräckligt. I ett första skede bör möjligheten utredas att förbättra kommunikationerna mellan Ljungby, Alvesta och Småland Airport, säger Ann-Charlotte Wiesel (M) som är ledamot i Trafiknämnden.

Kommunikationen kan ordnas på olika sätt; genom att använda närtrafiken och anpassa riktlinjerna så att man kan få till transport till flyget inom regelverket, eller genom att anordna någon form av flygbuss som bokas i förväg. Storleken på transporten kan då anpassas efter antalet bokningar.

- Vi anser att hela Kronoberg ska få tillgång till flyglinjen, vi måste därför underlätta för invånare i de omkringliggande kommunerna att ta sig till och från flygplatsen. Det är en viktig fråga för regionens näringsliv, säger Viktor Emilsson (M), ledamot i Trafiknämnden.

 

För mer information:

Mikael Johansson, 076-107 69 79

Ann-Charlotte Wiesel, 073-373 9115

Viktor Emilsson, 072- 305 43 91