Ingemar Swalander

Ledamot i regionfullmäktige, Ersättare i den Regionala utvecklingsnämnden, Ersättare i Destination Småland
Kontakt 0708-74 84 01
ingemar.swalander@telia.com