Pressrelease
31 okt 2018

Här är ordförandena för den nya mandatperioden

- Det är ett starkt team som tillsammans med våra ledamöter och ersättare ska jobba hårt för att utveckla och förbättra Region Kronoberg. Det sa Mikael Johansson, Regionstyrelsens nye ordförande som tillträder den 1 januari, efter dagens pressträff.

- Vi är fokuserade och inriktade på att jobba hårt för en nära och tillgänglig vård med invånarna i fokus i Region Kronoberg. Det säger Alliansen i Region Kronoberg som idag presenterat de allianspolitiker som ska ha presidieposter (ordförande samt vice ordförande) i Region Kronoberg under den kommande mandatperioden.
 
Så här ser fördelningen av presidieposter ut:
 
Regionstyrelsen
Ordförande, Mikael Johansson (M)
Vice ordförande, Sven Sunesson (C)
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ordförande, Roland Gustbée (M)
Vice ordförande, Eva Johnsson (KD)
 
Regionala utvecklingsnämnden
Ordförande, Thomas Ragnarsson (M)
Vice ordförande, Anna Johansson (C)
 
Kulturnämnden
Ordförande, Ida Eriksson (M)
Vice ordförande, Gunnar Nordmark (L)
 
Trafiknämnden
Ordförande, Carina Bengtsson (C)
Vice ordförande, Eva Johnsson (KD)
 
Regionfullmäktige
Ordförande, Britt-Louise Berndtsson (C)
Vice ordförande, Pernilla Sjöberg (M)
 
Folkhälsoberedningen
Ordförande, Eva R. Ericsson (L)
Vice ordförande, Anna Zelvin (KD)
 
För mer information:
Mikael Johansson (M), 076-107 69 79
Sven Sunesson (C), 070-761 63 97
Eva Johnsson (KD), 070-377 71 71
Yngve Filipsson (L), 070-954 43 72