Pressrelease
2 nov 2017

Förslag till Moderaternas riksdagslista presenteras

- Det är en stark lista som vi går ut med och samtliga våra kandidater är duktiga, drivande politiker med mycket erfarenhet i bagaget, och har alla en vilja att vinna valet 2018!
Det säger nomineringskommitténs ordförande Anna Tenje med anledning av att Moderaterna i Kronobergs nomineringskommitté nu är klar med sitt förslag till riksdagskandidater i valet 2018.

Den 11 november håller Moderaterna i Kronoberg sin nomineringsstämma i Växjö. Ombuden på stämman kommer då att besluta i vilken ordning kandidaterna kommer att placeras på listan. Nomineringskommittén presenterar fem toppkandidater utan inbördes ordning och det är stämmans uppgift att rangordna dessa när listan ska fastställas. Förslag till kandidater på plats 6 till 28 på listan är rangordnad av nomineringskommittén. De fem toppnamnen är följande (i bokstavsordning):

 

Katarina Brännström, Ida Eriksson, Suzanne Frank, Roland Gustbée och Thomas Ragnarsson.

 

Övriga kandidater som nomineringskommittén föreslår bifogas i bilaga.

 

För mer information:

Anna Tenje, ordförande i nomineringskommittén, 070-983 44 16