Nyhetsartikel
25 feb 2019

Forensisk vård i Kronoberg

- Alla behöver hjälpas åt för att trygga kronobergarna från våld. För att fler brott ska leda till dom kan akutvården bidra med att säkra bevis. Enligt forskning från Linnéuniversitetet ser det olika ut över landet. Vi behöver säkerställa att vi ha bra rutiner, säger Oliver Rosengren.

Oliver Rosengren har lämnat in en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden om forensisk vård i Kronoberg och att vi behöver säkerställa att vi har rätt kompetens och rutiner i vården.

Men vad är egentligen forensisk vård? Hör när Roland Gustbée och Oliver Rosengren pratar om detta.