Pressrelease
10 nov 2017

Ett vinnande lag för Kronobergs bästa

- Vi är glada att idag kunna presentera ett förslag på en lista med ett lag som ska vinna val i Kronobergs län! Så presenterade nomineringskommitténs ordförande, Sofia Stynsberg förslaget till regionlista för Moderaterna i Kronoberg.

- Listan består av en mängd kompetenta, erfarna och drivna politiker som ska vara med och vända den negativa utvecklingen i region Kronoberg som det Socialdemokratiska minoritetsstyret har försatt oss i. För kronobergarnas bästa måste vi ha ett regeringsskifte, såväl nationellt som i regionen, och detta lag kommer att jobba tillsammans mot det målet, avslutar Sofia Stynsberg.

Listan presenteras i sin helhet som bilaga. Se här nedan.

Förslag till regionlista presenteras idag, men kommer att fastställas av nomineringsstämman i länet som hålls den 2/12 på Garvaren i Ljungby.

För mer information:

Sofia Stynsberg, 0470 - 734 638

Filer
Regionlista2018.pdf(pdf68.61 KB)