Ett nytt ledarskap i Region Kronoberg

Mikael Johansson, regionstyrelsens ordförande, tog ledarskapet i Region Kronoberg efter valet 2018. Målet var klart; Vi kunde inte fortsätta med den negativa utveckling som Socialdemokraterna hade drivit oss in i.

Regionen behövde ett nytt ledarskap som skulle innebära vård när DU behöver den; Ökad attraktivitet i Kronobergs län; prioritering av Barn och ungdomars hälsa; vår personal är vår största tillgång och vi arbetar för god ekonomisk hushållning. Mikael är fast i dessa prioriteringar.

Nu börjar resan för att ta tag i Kronoberg!
  • Vård när DU behöver den
  • Barn och ungdomars hälsa ska prioriteras
  • Vår personal är vår största tillgång