Nyhetsartikel
7 maj 2018

Dans för att motverka psykisk ohälsa bland unga flickor

- Dans är glädje, motion, rörelse och en känsla av sammanhang. Dans har bevisat positiva effekter på vårt välbefinnande, och därför vill jag nu lyfta fram möjligheterna att använda dansen i sjukvården, säger Roland Gustbée om den motion han nu lämnar till Region Kronoberg.

Vid Örebro Universitet har Anna Duberg skrivit en doktorsavhandling som belyser tonårsflickors hälsoeffekter efter deltagande i ”dansprojektet”.  Metoden har fått stor nationell spridning och implementeras idag som etablerad verksamhet på ett flertal orter i landet. Ungdomarna som deltagit i projektet har varit flickor mellan 13–18 år som besökt skolhälsovården för återkommande problem med till exempel huvudvärk, magvärk, nedstämdhet, ångest och oro.

Projektet uppvisade en signifikant förbättring i upplevd hälsa liksom minskat antal besök hos skolhälsovården. Projektet var också mycket kostnadseffektivt i jämförelse med alternativa behandlingar. Att just flickor valts ut beror dels på att flickor i högre grad än pojkar drabbas av psykisk ohälsa, och att dansen tilltalar flickorna i högre utsträckning än pojkarna.  En annan grupp av ungdomar som torde kunna passa in i ett liknande projekt är ungdomar med allvarliga eller kroniska sjukdomar som leder till liknande symptom som de ovan uppräknade.

En försöksverksamhet i anslutning till barnkliniken och familjehälsan skulle kunna förbättra både den fysiska och psykiska hälsan för ett antal ungdomar i Kronobergs län.

- Jag vill nu att Region Kronoberg undersöker möjligheterna att starta en försöksverksamhet med dans mot psykisk ohälsa bland unga flickor, avslutar Roland Gustbée.

För mer information:

Roland Gustbée, 073-368 74 14