Dags att Jobba för en ny regrening

Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Men vi måste samtidigt våga se det som inte fungerar.
Utanförskapet fördjupas. Närmare en miljon människor lever av bidrag i stället för av arbete. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Mer än var fjärde elev blir underkänd i skolan. Sjuka tvingas vänta i växande vårdköer.
Sveriges problem måste lösas. Det är så vi skapar framtidstro och ett Sverige som kan mer.
Det är dags att jobba för en ny regering.

Vår plan för ett starkare Sverige

Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader

Närmare en miljon människor lever av bidrag i stället för av arbete. Utanförskapet påverkar oss alla. Först släcks drömmarna för dem som står utanför, därefter kommer bidragen och tränger undan resurserna till välfärden. Sveriges välfärd ska byggas med arbete, inte bidrag. Den kravlösa bidragspolitiken måste brytas. Fler ska göra rätt för sig och det ska alltid löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag.

 • Budget i balans 2017 och överskott 2018
 • Bidragstak så att det alltid lönar sig bättre att arbeta än att leva på bidrag
 • Nyanlända som kommer till Sverige och inte arbetar ska inte automatiskt få tillgång till hela den svenska välfärden

 

En trygg gemensam välfärd med nolltolerans mot dåliga skolor

Elever i svensk skola går mindre tid i skolan än i jämförbara länder. Mer än var fjärde elev blir underkänd. Vårdköerna ökar och väntetiderna i sjukvården är bland de längsta i Europa. Ambitionerna för svensk skola och välfärd måste höjas. Samhället ska finnas där när man behöver det.

 • En timme mer i klassrummet varje dag
 • Fler skickliga lärare med högre lön, särskilt i utsatta områden
 • Nolltolerans mot dåliga skolor
 • Kömiljard för kortare väntetider i vården

 

Arbete och ansträngning ska alltid löna sig

I 130 områden i Sverige går varannan person utan arbete. Integrationen har inte fungerat under lång tid. Vi kan vända utvecklingen, men då krävs kraftfulla reformer. Jobben behöver bli fler, kraven på att skaffa sig ett jobb måste bli mycket tydligare och det ska alltid löna sig att arbeta. Hela Sverige ska jobba.

 • Sänkt skatt på vanliga och låga inkomster
 • Sänkta anställningskostnader för de som behöver det mest
 • Utbildningsplikt för vuxna nyanlända som saknar grundskoleutbildning
 • Ansträngningar för att lära sig svenska för att få permanent uppehållstillstånd

 

Tillväxt i hela Sverige

Svenska folkets flit och företagande är det som skapar vårt välstånd. Underlättar vi inte för företagare och entreprenörskap riskerar Sverige att tappa mark internationellt och svenska jobb går förlorade. Det har vi inte råd med. Svensk konkurrenskraft ska vara stark och vi ska ha tillväxt – i hela landet.

 • Enklare och mer lönsamt att starta och driva företag
 • Tredubblat tak i RUT-avdraget
 • Infrastruktur att lita på och konkurrenskraftiga transporter
 • Fler bostäder med enklare byggregler och mer byggbar mark

 

Trygghet att lita på

Otryggheten ökar i Sverige. Var tredje kvinna känner sig otrygg på kvällen i sitt eget bostadsområde. Utsattheten för vissa brott ökar. Det finns områden där kriminella gäng tagit över. Poliser, ambulanspersonal och brandmän möts av stenar. Det är oacceptabelt. Vi måste återta makt och kontroll över tryggheten i Sverige. Sverige ska vara ett tryggt land – för alla.

 • Fler poliser och högre polislöner
 • Skärpta straff för grova brott
 • Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal
 • Krafttag mot kriminella gäng, zonförbud för kriminella som skapar och sprider otrygghet