Pressrelease
29 mar 2018

Dags att införa möjligheten att boka läkartider på nätet

- Vi anser att det är mycket viktigt att vi ger våra medborgare möjlighet att själv boka sitt besök på vårdcentralen. Detta för att öka flexibiliteten och ge medborgarna möjlighet att själv planera när man ska ta ledigt från arbetet för ett läkarbesök till exempel. Det skulle minska onödig administration men framförallt underlätta för våra medborgare. Frågan har diskuterats länge och nu undrar vi varför det tar så lång tid. Därför har vi skrivit till Hälso- och sjukvårdsnämnden för att lyfta detta, säger Mikael Johansson (M).

Redan 2014 införde Region Gotland möjligheten att själv boka sitt läkarbesök på nätet. I Region Kronoberg har vi vid flera tillfällen fått höra att detta är på gång och ska införas framöver. När det gäller tandläkare kan man redan idag boka tiden på nätet, därför är det lite märkligt att det inte går hos läkaren.

Eftersom personalen på 1177 har direktkontakt med patienter och i många fall hänvisar dem till vårdcentralen, hade det varit en stor fördel för personalen att kunna se lediga tider på de olika vårdcentralerna. Alla planerade besök finns registrerade digitalt, så det vore en mycket enkel åtgärd. Personalen på 1177 skulle till och med kunna boka besök direkt åt patienten på respektive vårdcentral.

- Det är viktigt att Region Kronoberg följer med i den snabba utveckling som sker idag, därför måste vi politiker i nämnden ha fokus på dessa frågor, säger Roland Gustbée (M).

För mer information:

Mikael Johansson, 076-107 69 79

Roland Gustbée, 073-368 74 14