Pressrelease
28 maj 2019

Äntligen! Vårdval BUP blir verklighet i Kronoberg

- Det är med spänning vi nu presenterar Vårdval BUP. Ett beslut om detta skulle innebära kortare köer och ökad kvalitet för våra barn och unga. Jag har svårt att förstå de partier som inte är positiva till detta. Så kommenterar regionstyrelsens ordförande, Mikael Johansson (M), beslutet om att föreslå Vårdval BUP i Region Kronoberg.

I regionstyrelsens arbetsutskott idag tisdag den 28 maj, beslöts om att föreslå Vårdval BUP i Region Kronoberg. Beslutet handlar om att föreslå Regionfullmäktige att fastställa Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård, att gälla från och med 1 januari 2020.

- Köerna till BUP växte under hela förra mandatperioden från ett 50-tal till ca 400. Det är oacceptabelt. Vi är övertygade om att köerna kan avskaffas genom vårdval BUP, kommenterar Sven Sunesson (C).

Beslutet innehåller ett klart och tydligt uppdrag; genom att öppna för andra aktörer inom Barn- och ungdomspsykiatrin hoppas vi att vi nu kan se att vi vänder den negativa utvecklingen som under den senaste mandatperioden har funnits i Region Kronoberg.

- Genom att öppna för fler aktörer inom Barn- och ungdomspsykiatrin så är vi övertygade om att vi kan möta det stora behovet av insatser mot psykisk ohälsa hos våra barn och ungdomar på ett bättre sätt men framförallt tidigare, säger Eva Johnsson (KD).

Växande köer, bristande patientsäkerhet och dålig arbetsmiljö är aspekter som kan få långtgående konsekvenser, inte bara för individen som drabbas utan för samhället i stort.

- Genom Vårdval BUP kommer fler vårdgivare att kunna erbjuda hjälp till barn och unga. De oacceptabla väntetiderna kan då kortas och det har högsta prioritet, avslutar Yngve Filipsson (L).

För mer information, kontakta:

Mikael Johansson (M), 0767-20 79 96
Sven Sunesson (C), 0707-61 63 97
Eva Johnsson (KD), 0703-77 71 71
Yngve Filipsson (L), 0709-54 43 72