Pressrelease
25 jan 2018

Angående beslutet att kalla in kriskonsulter

- BUP är en verksamhet som i många år haft problem och det behövs särskilda insatser. Det motiverar inte att vi fattar beslut om konsultinsatser för 11 miljoner utan en tydlig beskrivning av vad som ska göras. Därför vill vi ha kompletterande information innan beslut fattas, det säger Roland Gustbée i en kommentar efter att Moderaterna reserverat sig i ärendet.

Alliansen yrkade återremiss, men majoriteten klubbade igenom förslaget om elva miljoner till konsulter för att åtgärda bristerna på BUP. Vi har nu reserverat oss emot beslutet. Vi tycker inte att beslutsunderlaget var tillräckligt och korrekt, men framförallt saknas svar på viktiga frågor för att kunna fatta ett väl underbyggt beslut.

Underlaget anger inte hur omfattande insatser regionen får för de 11 miljoner det pratas om, och inte heller vilket resultatinsatserna väntas ge.

BUP är en viktig verksamhet och majoriteten har ett stort ansvar för dagens situation. Just nu finns inga krav när det gäller vilka resultat vi kan förvänta oss efter konsulternas arbete.

- Men majoriteten är villiga att driva frågan utan att ta ansvar för de frågetecken som finns, markerar Roland Gustbée.

 

För mer information:

Roland Gustbée, 073-368 74 14