Kontroll över Europas gränser

Kontroll över Europas gränser - en del av Moderaternas valmanifest i EU-valet.

Mer kontrollerad invandring

EU behöver få på plats en bättre fungerande invandringspolitik. Målet ska vara en ordnad invandring till Europa och en förstärkt gränskontroll. Människor ska inte behöva sätta livet till på resan över Medelhavet eller utsättas för människo-smugglare.  

Vi vill driva på för ett nytt kvotbaserat flyktingmottagande som ersätter dagens system. Det är ett långsiktigt arbete. Till dess att ett nytt system är på plats vill vi se ankomstcenter för asylsökande vid EU:s yttre gräns.  

En effektiv och rättssäker prövning av asylansökan vid EU:s yttre gräns har flera fördelar. Asylrätten värnas, samtidigt som snabbare beslut möjliggörs. Risken minskar också för att den som har nekats asyl ändå stannar kvar i skuggsamhällen.

Ett system med ankomstcenter bör kombineras med EU-gemensamma regler för asyl.  Dagens situation där länder som Sverige och Tyskland har tagit ett oproportionerligt stort ansvar är inte hållbar. Invandringen till Sverige behöver minska, om vi ska klara integrationen. 

Människosmuggling är en cynisk och allvarlig brottslighet som utnyttjar utsatta människor. Här behövs ökade krafttag på EU-nivå. Vi vill se EU-gemensamma regler för strängare straff för människosmuggling.  

Moderaternas förslag:

 • Stärk EU:s gräns- och kustbevakning, Frontex, för att förbättra kontrollen över EU:s yttre gräns.
 • Ankomstcenter för asylsökande vid EU:s yttre gräns, för en snabb och rättssäker prövning.
 • EU-gemensamma regler för beviljande av asyl. Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel.
 • Fler samarbeten som det mellan EU och Turkiet, för att bättre kunna hantera invandringen.
 • Ett gemensamt kvotflyktingsystem ska på sikt införas i EU.
 • Skärpta straff för människosmuggling och EU-gemensamma minimistraff.

Förstärkt återvändande

I en trovärdig och hållbar invandringspolitik måste ett nej alltid vara ett nej. Det innebär att den som har nekats asyl, efter en rättssäker prövning, ska återvända. Varken Sverige eller andra EU-länder har levt upp till detta fullt ut. Arbetet för återvändande har brustit. Till följd av detta ser vi växande skuggsamhällen som för med sig både utsatthet, kriminalitet och terrorism.  

Situationen måste förändras. Det behövs ett fungerande återvändande för de som inte har rätt att stanna i Europa. Här kan vi arbeta bättre och mer effektivt gemensamt.  

Moderaternas förslag:

 • Stärk EU:s gräns- och kustbevakning, Frontex, för att förbättra kontrollen över EU:s yttre gräns.
 • Ankomstcenter för asylsökande vid EU:s yttre gräns, för en snabb och rättssäker prövning.
 • EU-gemensamma regler för beviljande av asyl. Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel.
 • Fler samarbeten som det mellan EU och Turkiet, för att bättre kunna hantera invandringen.
 • Ett gemensamt kvotflyktingsystem ska på sikt införas i EU.
 • Skärpta straff för människosmuggling och EU-gemensamma minimistraff.

Fler experter till Europa

Den som vill komma till Europa för att arbeta, göra rätt för sig och bidra till samhället ska ha möjligheter att göra det – särskilt högkvalificerad arbetskraft, såsom experter och talanger.  

Goda förutsättningar att rekrytera högkvalificerad arbetskraft från andra länder är också viktigt för att europeiska företag ska kunna växa och utvecklas. Vi vill därför göra det lättare för högkvalificerad arbetskraft att komma till Europa. Samtidigt ska oseriösa arbetsgivare stoppas, och missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring ska motverkas med kraft.  

Moderaternas förslag: 

 • Underlätta arbetskraftsinvandring till EU, särskilt för högkvalificerad arbetskraft.