Kontroll över Europas gränser

Kontroll över Europas gränser - en del av Moderaternas valplattform i EU-valet.

Varken Europa eller Sverige har en fungerande invandringspolitik. Sverige behöver en lagstiftning som är stram, långsiktigt hållbar och anpassad efter hur integrationen fungerar. Samtidigt behöver Europa en mer kontrollerad och förutsägbar invandring. 

Därför ska den yttre gränsen stärkas. Och rätten till asyl prövas direkt vid EU:s gräns. En effektiv och rättssäker prövning av asylansökan vid EU:s yttre gräns har flera fördelar. Asylrätten värnas, samtidigt som snabbare beslut möjliggörs. Risken minskar också för att den som nekats asyl ändå stannar kvar i skuggsamhällen. 

I en trovärdig och hållbar invandringspolitik måste ett nej alltid vara ett nej. Det innebär att den som har nekats asyl ska återvända. Det behövs ett bättre fungerande återvändande för de som inte har rätt att stanna i Europa. 

Sverige kan inte fortsätta ta ett för stort ansvar för invandringen till Europa. Det ansvaret måste fördelas rättvist. Invandringen till Sverige behöver minska, om vi ska klara av integrationen. 

Den som vill komma till Europa för att arbeta, göra rätt för sig och bidra ska ha möjligheter att göra det, särskilt högkvalificerad arbetskraft såsom experter och talanger.