Organisation

Karin Juhlin, organisationschef och chef för partikansliet
karin.juhlin(at)moderaterna.se

Mikael Larsson, biträdande organisationschef och chef för fältorganisationen
mikael.larsson(at)moderaterna.se

Dalila Alibasic, assistent till organisationschefen
dalila.alibasic(at)moderaterna.se

Ole-Jörgen Persson, organisationssekreterare
E-post: ole-jorgen.persson(at)moderaterna.se
Tel: 08-676 80 00

Anna Malm Kelfve, partiombudsman med fokus på internkommunikation och kampanj
E-post: anna.malmkelfve(at)moderaterna.se

Patrik Haggren, partiombudsman med fokus på insamling och medlemsrekrytering
E-post: patrik.haggren(at)moderaterna.se

Caroline Örtholm, samtalskampanjsansvarig
E-post: caroline.ortholm(at)moderaterna.se

Susanne Pettersson, administration, kontorsansvarig
susanne.pettersson(at)moderaterna.se
Tel: 08-676 80 00                                                                                                                  

Medlemsservice nås via: medlem(at)moderaterna.se

Fältorganisationen

Moderaterna i Blekinge län
Dan Wolke
Partiombudsman
E-post: dan.wolke(at)moderaterna.se
Tel. 0454-84570
Mobil: 073-326 83 93

Moderaterna i Dalarna
Edla Jansdotter Nilsson
Partiombudsman
E-post: edla.nilsson(at)moderaterna.se
Mobil: 070-526 44 00

Moderaterna i Gotlands län

E-post: [email protected]

Moderaterna i Gävleborgs län
Mårten Strömberg
Chefsombudsman
E-post: marten.stromberg(at)moderaterna.se
Tel. 026-686844
Mobil: 073-6844045

Moderaterna i Hallands län
Peter Hemgard
Partiombudsman
E-post: peter.hemgard(at)moderaterna.se
Tel. 0346-800 40
Mobil: 070-8931986

Alternativ kontaktväg: [email protected]

Moderaterna i Jämtlands län
Jananders Mattsson
Chefsombudsman
E-post: jananders.mattsson(at)moderaterna.se
Tel. 063-511219
Mobil: 070-5634040

Moderaterna i Jönköpings län
Tobias Stomilovic
Tillförordnad ombudsman
E-post: tobias.stomilovic(at)moderaterna.se
Tel. 036-34 25 51

Moderaterna i Kalmar län
Marcus Andersson
Partiombudsman
E-post: marcus.andersson(at)moderaterna.se
Tel. 0480-10988
Mobil: 070-6057342

Moderaterna i Kronobergs län
Andreas Lindström
Chefsombudsman
E-post: andreas.lindstrom(at)moderaterna.se
Tel. 0470-40040
Mobil: 072-7040045

Moderaterna i Norrbottens län
Fredrik S. Lundström
Partiombudsman
E-post: fredrik.lundstrom(at)moderaterna.se
Mobil:070-6604657

Moderaterna i Skåne
Caroline Lindberg
Chefsombudsman (vik)
E-post: mikael.larsson(at)skanemoderaterna.se
Mobil 072-885 40 51

Växel 040-699 22 00

[email protected]

Moderaterna i Stockholms stad och län
Lars-Peter Swärdh
Chefsombudsman
E-post: lars-peter.swardh(at)moderaterna.se
Mobil: 0708-72 92 75

Moderaterna i Södermanlands län
Martin Edgélius
Partiombudsman
martin.edgelius(at)moderaterna.se
Tel. 0157-51060
Mobil: 0790-754830

Moderaterna i Uppsala län
Johan Carlsson
Partiombudsman
E-post: johan.carlsson(at)moderaterna.se
Tel. 018-504300
Mobil: 070-650 60 48

Moderaterna i Värmlands län
Tobias Munkvold
Partiombudsman
E-post: tobias.munkvold(at)moderaterna.se
Tel kansli: 054- 12 05 50
Mobil: 070-817 58 38

Moderaterna i Västerbottens län
Anton Bergström
Partiombudsman
E-post: anton.bergstrom(at)moderaterna.se
Tel. 090-142045
Mobil: 072-2260777

Moderaterna i Västernorrlands län
Jörgen Berglund 
Förbundsordförande
E-post: jorgen.berglund(at)moderaterna.se
Tel. 060-536535
Mobil: 072-4676114

Alternativ kontaktväg: [email protected]

Moderaterna i Västmanlands län
Emelie Jaxell
Partiombudsman 
E-post: emelie.jaxell(at)moderaterna.se
Mobil: 073-9905125

Moderaterna i Västra Götaland MVG
Niklas Claesson
Chefsombudsman
E-post: niklas.claesson(at)moderaterna.se
Tel. 031-174690
Mobil: 070-0825814

Moderaterna i Örebro län
Partiombudsman Eric Viduss
E-post: eric.viduss(at)moderaterna.se
Mobil: 073-915 67 46

Moderaterna i Östergötlands län
Ingvar Smedlund

E-post: [email protected]
Mobil: 0739083240

Förbunden är uppdelade regionvis med regionansvariga:

Norrland
Chefsombudsman – Jananders Mattsson, Jämtland
Fredrik S. Lundström, Norrbotten
Anton Bergström, Västerbotten

Svealand
Chefsombudsman – Mårten Strömberg, Gävleborg
Johan Carlsson, Uppsala län
Martin Edgélius, Södermanland
Edla Jansdotter Nilsson, Dalarna
Emelie Jaxell, Västmanland
Tobias Munkvold, Värmland

Stockholm stad och län
Chefombudsman – Lars-Peter Swärdh, Stockholm

Östra Götaland
Chefsombudsman- Andreas Lindström, Kronoberg
Jessica Häggroth (föräldraledig), Östergötland
Fritz Lennaárd (vik), Östergötland
Marcus Andersson, Kalmar
Dan Wolke, Blekinge

Västra Götaland – Göteborg, Bohuslän, Norra Älvsborg, Södra Älvsborg, Skaraborg och Halland  
Chefombudsman – Niklas Claesson
Peter Hemgard, Halland

Skåne 
Chefsombudsman (vik) – Caroline Lindberg, Skåne