Kontakt

Moderaterna har aktiva föreningar och nätverk på flera platser i världen, och vi har en tydlig ambition att växa med förstärkt internationell närvaro.

Vill du engagera dig, eller starta ett nytt "Moderater i utlandet" där du bor, är du varmt välkommen att kontakta oss. Hör av dig till utlandet@moderaterna.se eller någon av föreningarna nedan.

Moderater i utlandet
Christian Holm Barenfeld, ordförande
christian.holm.barenfeld@moderaterna.se
+46 (0)70-621 08 21

Moderater i London
Lena Kjellgren london@moderaterna.se 
Moderaterna i Storbritanniens hemsida och Facebook-sida

Moderater i Frankrike
- Moderater i Paris
Camilla Nathhorst Odevall c.nathhorstodevall@edr.com
Moderater i Frankrikes Facebook-sida

- Moderater i södra Frankrike och Monaco
Nils Mörner rivieran@moderaterna.se
Bernt Marcus Ivarsson rivieran@moderaterna.se +33 6 14 23 24 53
Moderater på Rivierans Facebook-sida

Moderater i Bryssel
Lina Stenlund lina.stenlund@europarl.europa.eu
Brysselmoderaternas Facebook-sida

Moderater i USA
- New York

Erik Lindström erik.l@ix.netcom.com
Moderater i New Yorks Facebook-sida

- San Diego
Laura Wandry utlandet@moderaterna.se
Moderater i San Diegos Facebook-sida

- Washington D.C.
Aaron Korewa utlandet@moderaterna.se
Moderater i Washington D.C.s Facebook-sida

- Houston
Alex Wathen alex@wathenlaw.com, +1 (281) 999-9025
Moderater i Houstons Facebook-sida

Moderater i Oslo 
Maria Dupont maria.dupont@moderaterna.se

Moderater i Tallinn
Anders Hedman anders.hedman@moderaterna.se
Moderater i Tallinns Facebook-sida

Moderater i Tyskland
- Moderater i Berlin

Carl-Michael Gräns cmgrans@hotmail.com
Moderater i Berlins Facebook-sida

- Moderater i Hamburg
Magnus Ehrenberg me@ehrenberg-kommunikation.com
Moderater i Hamburgs Facebook-sida

- Moderater i München
Dan Gunnarsson och Christian Levander utlandet@moderaterna.se
Moderater i Münchens Facebook-sida

Moderater i Algarve
Magnus Dahl och Carl Heikel magnus.dahl@midlife.se, heikel.carl@gmail.com
Moderater i Algarves Facebook-sida

Moderater i Amsterdam
Alexander Muskus, alexander.muskus@gmail.com
Moderater i Amsterdams Facebook-sida

Moderater på Nya Zeeland
Åsa Duffy duffy.asa@gmail.com

Moderater i Sydkorea
Peter Lunden-Welden peter.lunden-welden@seoul9.co.kr

Moderater i Schweiz
Moderater i Schweiz Facebook-sida

Moderater på Solkusten
Anders Klerfelt anders@klerfelt.se
Moderater på Solkustens Facebook-sida

 

Moderater i Utlandet leds av en nationell styrelse som består av ledamöter från såväl riksdagen som representanter från utlandsföreningarna.
Styrelsens ordförande är Christian Holm Barenfeld.