Klimat

Hållbarhet handlar om att sträva efter balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Genom att visa att vi kan kombinera tillväxt och miljöhänsyn kan vi vara ett föredöme för andra länder och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft.

Våra förslag:

  • En miljö- och klimatpolitik som sänker utsläppen på riktigt, inte bara flyttar dem någon annanstans
  • Internationella klimatinvesteringar för största nytta per skattekrona
  • Förlängd supermiljöbilspremie och införande av bonus-malus-system
  • Skatteavdrag för företag som klimatkompenserar