Nyhetsartikel
5 feb 2015

Kinberg Batra: Skärpt arbetslinje behövs i försörjningskravet vid anhöriginvandring

I en intervju med SVT i dag betonade Anna Kinberg Batra vikten av att förstärka arbetslinjen i försörjningskravet vid anhöriginvandring. Alliansregeringen inrättade 2009 ett försörjningskrav vid anhöriginvandring. Sverige var då det enda land i EU som saknade detta. De många undantagen från detta krav gör dock att färre än en procent faktiskt omfattas.

- Det är dags att vi nu går vidare med hur försörjningskravet ska kunna skärpas. Jag vill att moderaternas arbetsgrupp för integrationsfrågor ser över regelverket så vi kan få en tydligare arbetslinje och därmed bättre integration. Fler behöver omfattas av kravet och komma i egen försörjning snabbare.

- Det handlar om att se över alla de undantag som i dag görs. Samtidigt bör även omfattningen av själva kravet ses över. Arbetslinjen är en central del av Nya Moderaternas politik och ett fortsatt öppet Sverige bygger på att fler kan jobba.       

- Sverige tar ett mycket stort ansvar för människor som flyr undan krig och förföljelse och ska så fortsatt göra. Samtidigt bör det vara en självklar princip att alla som bor i Sverige – oavsett om man är född här eller inte och oavsett varför man har kommit hit – bör göra allt i sin makt för att komma i arbete, avslutar Kinberg Batra.

Läs mer på svt.se