A-kassan

Arbetslöshetsförsäkringen reformerades under alliansregeringen i syfte att uppmuntra till arbete, öka sysselsättningen och stärka dess roll som omställningsförsäkring. Enligt ekonomiska bedömare som Konjunkturinstitutet och Riksbanken leder reformer av detta slag till ett ökat deltagande på arbetsmarknaden. Höjningen av arbetslöshetsförsäkringen som regeringen genomförde 2016 har nu en motsatt effekt. Finanspolitiska rådet bedömer att regeringens höjning leder till 27 000 färre jobb.

Våra förslag:

  • A-kassan ska tydligt uppmuntra till att söka och skaffa jobb, eftersom det är viktigt att värna a-kassans roll som omställningsförsäkring
  • A-kassan sänks till 760 kronor dag 1-100 och till 680 kronor därefter. Dessutom kortas a-kassan till ett år, eller 265 ersättningsdagar, och aktivitetsstödet begränsas så att det upphör vid en arbetslöshet som är längre än tre år.
  • Moderaternas utformning av A-kassan leder till ytterligare cirka 21 000 jobb jämfört med dagens a-kassa.
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss