A-kassan

A-kassan ska vara en omställningsförsäkring. Den ska tydligt uppmuntra till att söka och skaffa jobb.

Arbetslöshetsförsäkringen reformerades under alliansregeringen i syfte att uppmuntra till arbete och öka sysselsättningen. Enligt ekonomiska bedömare som Konjunkturinstitutet och Riksbanken leder reformer av detta slag till ett ökat deltagande på arbetsmarknaden.

Höjningen av arbetslöshetsförsäkringen som regeringen genomförde 2016 har nu en motsatt effekt. Finanspolitiska rådet bedömer att regeringens höjning leder till 27 000 färre jobb.

  • Vi värnar a-kassans roll som omställningsförsäkring.
  • A-kassan sänks till 760 kronor per dag under de första hundra dagarna, och därefter till 680 kronor per dag. Dessutom kortas a-kassan till ett år, eller 265 ersättningsdagar, och aktivitetsstödet begränsas så att det upphör vid en arbetslöshet som är längre än tre år.
  • Moderaternas utformning av a-kassan leder till ytterligare cirka 21 000 jobb jämfört med dagens a-kassa.
     
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss