Kampen mot terrorism

Oron i Sveriges närområde och i omvärlden påverkar i allra högsta grad vårt land. Flera avskyvärda terrorattentat har ägt rum i vår närhet. Attackerna är slag mot vårt fria och öppna samhälle från krafter som hatar vårt sätt att leva, som vill sprida skräck och skapa splittring. Sverige ska ta hotet om terrorism på stort allvar – och agera med kraft.

Konkreta insatser behövs både kortsiktigt och långsiktigt för att förhindra och förebygga terrorism och motverka radikalisering.

Polisen måste ges rätt och bättre resurser. I takt med att terrorattackerna den senaste tiden blivit allt mer avancerade och koordinerade är det tydligt att polisens insatser måste kunna ske på mer än en plats samtidigt. För att säkerställa detta måste nationella insatsstyrkans operativa förmåga ökas för att kunna göra insatser mot terrorister på två eller flera ställen i landet.

Säkerhetspolisen behöver ges bättre möjligheter att förhindra terrorbrott. I takt med att ny teknik i allt högre grad används för att planera terrordåd måste även lagstiftningen följa med i utvecklingen. Vi har därför drivit på för att Säkerhetspolisen ska få möjlighet till hemlig dataavläsning. Vi vill även att Säkerhetspolisen ska kunna ges tillgång till information från signalspaning under förundersökning för att kunna säkra bevisning mot personer som gör sig skyldiga till terrorismrelaterad brottslighet.

Det är helt centralt att fortsätta utveckla och stärka Sveriges internationella samarbeten i syfte att förebygga och förhindra terrorbrott. I EU måste polissamarbetet inom ramen för Europol intensifieras. Sverige ska också vara redo att agera utomlands och delta i internationella insatser mot terrorismen.

Sammantaget har vi föreslagit ett brett och samlat åtgärdspaket mot radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism.

  • Rätt och bättre resurser till Polisen
  • Fler verktyg i Säkerhetspolisen arbete med att förhindra terrorbrott
  • Stärkt internationellt agerande mot terrorismen
  • Inga offentliga medel till våldsbejakande budskap
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss