Jordbruk

Jordbrukets konkurrenskraft behöver stärkas med enklare regler och bättre harmonisering mot EU. Kraven ska fortsatt vara högt ställda, men reglerna måste bli mer resultatstyrda och flexibla. EU:s utbetalningar av jordbruksstöd ska göras inom utsatt tid. Vi är emot lastbilsskatt och höjd skatt på drivmedel.

Våra förslag:

  • Lantbruket behöver lägre kostnader för sin produktion, enklare regler och minskad administrativ börda.
  • Stärk företagande på landsbygden, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning.
  • Nej till straffskatter på transporter.
     
Maria Malmer Stenergard
Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson
Jag drivs av övertygelsen att vi behöver en politik som låter människor och företag växa och blomstra. Den som vill förverkliga sin dröm ska aldrig behöva hindras av krångliga eller omotiverade regler.
Mer om Maria
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss