Jordbruk

Jordbrukets konkurrenskraft behöver stärkas med enklare regler och bättre harmonisering mot EU. Kraven ska fortsatt vara högt ställda, men reglerna måste bli mer resultatstyrda och flexibla. EU:s utbetalningar av jordbruksstöd ska göras inom utsatt tid. Vi är emot lastbilsskatt, höjd skatt på drivmedel och vill kompensera jord- och skogsbruket för hög dieselskatt.

Våra förslag:

  • Lantbruket behöver lägre kostnader för sin produktion, enklare regler och minskad administrativ börda.
  • Stärk företagande på landsbygden, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning.
  • Nej till straffskatter på transporter.
     
Maria Malmer Stenergard
Miljöpolitisk talesperson
Jag drivs av övertygelsen att vi behöver en politik som låter företag och organisationer blomstra – inte begränsa och reglera.
Mer om Maria
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss