Jordbruk

Jordbrukets konkurrenskraft behöver stärkas med enklare regler och bättre harmonisering mot EU. Kraven ska fortsatt vara högt ställda, men reglerna måste bli mer resultatstyrda och flexibla. EU:s utbetalningar av jordbruksstöd ska göras inom utsatt tid. Vi är emot lastbilsskatt, höjd skatt på drivmedel och vill kompensera jord- och skogsbruket för hög dieselskatt.

Våra förslag:

  • Lantbruket behöver lägre kostnader för sin produktion, enklare regler och minskad administrativ börda.
  • Stärk företagande på landsbygden, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning.
  • Nej till straffskatter på transporter.
     
Jonas Jacobsson Gjörtler
Gruppledare miljö- och jordbruksutskottet
Min politiska grundsyn är att människor och företag mår bäst om de får utvecklas själva så fritt som möjligt, utan onödig inblandning från politiken.
Mer om Jonas
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss