Foto: Claes Loberg

Peter Jutterström

Ledamot Förbundsstyrelsen, Kommunalråd, Kommunstyrelsen - 1:E Vice Ordförande, Välfärdsutskott - Ledamot, Ledningsutskott - 1:E Vice Ordförande, Tekniskt Utskott - Ordförande, Krisledningsnämnd - Ledamot, Jönköping Rådhus Ab - 1:E Vice Ordförande