Foto: Region Jönköpings län

Malin Olsson

2:e vice förbundsordförande
Kontakta Malin Mail: malin.olsson@rjl.se
Mobil: 073 07 94 992
Malin Olsson är regionråd och ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA). Hon är också andre vice förbundsordförande för Moderaterna i Jönköpings län.