Regionråd, 2:e vice ordförande i regionstyrelsen i Region Jönköpings län