Ledamot i Förbundsstyrelsen, Riksdagsledamot för Jönköpings län
Bostadspolitisk talesperson
Ledamot i Förbundsstyrelsen, Riksdagsledamot för Jönköpings län