4 juli, 2022

Vill du jobba heltid med moderat politik?

Vill du ägna arbetsdagarna åt att göra samhället och vardagen för människor bättre? Vill du jobba heltid med att få genomslag för Moderaternas idéer och politik i Västra Götaland? Vill du fördjupa din förståelse för politik och offentligt beslutsfattande samt knyta värdefulla kontakter för framtiden? Anmäl ditt intresse för en tjänst som politisk sekreterare!

Moderaterna har ett antal tjänster som politiska sekreterare i Västra Götalandsregionen. Hur många de blir framöver beror på utfallet av höstens val. Vi har alltså i nuläget inga tjänster att erbjuda men räknar med att behov kan komma att uppstå redan under hösten.

Kort om Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är Sveriges näst största region och landets största offentliga arbetsgivare med en budget på över 46 miljarder kr. Regionens primära verksamhet är hälso- och sjukvård men den ansvarar också för att utveckla och stärka Västra Götaland till ett tillväxtområde genom att bl a stödja näringslivets innovationskraft och kompetensförsörjning. Västra Götalandsregionen vidare för kollektivtrafiken samt har åtaganden inom kulturen och ansvarar bl a för Göteborgsoperan och Göteborgssymfonikerna.

Sedan åtta år styr Moderaterna regionen tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Vi hoppas få väljarnas förtroende att fortsätta med det.

Att arbeta som politisk sekreterare

Som politisk sekreterare stödjer du partiets förtroendevalda i regionens olika nämnder och styrelser. Du tar fram efterfrågad information och uppgifter och samverkar löpande med företrädare för Moderaterna och andra partier för att driva olika politiska frågor framåt och mot beslut. Du bistår de förtroendevalda med kommunikationen gentemot media och medborgare. Uppgifterna varierar!

För att trivas som politisk sekreterare hos oss behöver du först och främst dela Moderaternas värderingar och ha ett brinnande engagemang gör att förbättra och utveckla vårt samhälle. Du har förståelse för offentliga beslutsprocesser och har en lämplig akademisk examen. Du är vidare flexibel och lyhörd gentemot din uppdragsgivare. Du upprätthåller personlig integritet men har samtidigt lätt för att samverka med människor. Du uttrycker dig säkert i tal och skrift, har full respekt för dead lines och du klarar av att hantera perioder av stress och hög arbetsbelastning.

Anställning av politisk sekreterare sker som förordnande från senast 2023-01-01 och varar till mandatperiodens slut, dvs 2026-12-31. Du har laglig rätt till tjänstledighet från din nuvarande anställning för att arbeta som politisk sekreterare.

Vi kommer efter valet att bedöma behovet av politiska sekreterare och då påbörja förfarandet med intervjuer och anställningsförfaranden. Din intresseanmälan kommer att hanteras strikt konfidentiellt.

Mejla personligt brev och CV till anders.g.johansson@vgregion.se. Välkommen att kontakta mig med frågor om tjänst som politik sekreterare!


Anders G Johansson
stabschef (M)
Västra Götalandsregionen
anders.g.johansson@vgregion.se
073-684 40 24

Ta ställning och dela artikeln