14 november, 2022

Moderaterna i Sigtuna söker en politisk samordnare

Sympatiserar du med Moderaterna, är organisatoriskt lagd, gillar ordning och reda, att ha koll på läget, hålla i planering och genomförande, samt är bra på kommunikation i såväl text som bild? Då är du troligtvis personen vi söker till tjänsten som politisk samordnare för Moderaterna i Sigtuna kommun.

Sigtuna kommun

Sigtuna är en av Stockholmsregionens och landets mest dynamiska kommuner. Att vi är värdkommun för Arlanda flygplats bidrar i stor utsträckning till detta och kommunen har en enorm potential att utvecklas. Moderaterna tog 2017 över styret i kommunen efter en lång tids socialdemokratiskt maktinnehav. Efter en framgångsrik valrörelse 2022 fick vi tillsammans med de övriga borgerliga partierna förnyat förtroende att styra kommunen de kommande fyra åren.

Sedan Moderaterna tog över styret har ett omfattande reformarbete satts igång. Det gäller allt från ordning och reda i ekonomin, fokus på kommunens kärnverksamheter, ett omfattande trygghetsarbete, öka valfriheten och att effektivisera den kommunala organisationen, till att utveckla kommunen till sin fulla potential. Det arbetet fortsätter nu och rollen som politisk samordnare är avgörande för att vi i kommunledningen ska nå våra högt ställda mål.

Beskrivning av rollen

Rollen kan närmast liknas vid en diversifierad projektledarroll. Som politisk samordnare jobbar du dels med att hålla ihop det politiska arbetet i kommunledningen, där såväl kommunikativa som administrativa uppgifter ingår. Du utgör också ett stöd till Moderaternas förtroendevalda, företrädesvis kommunstyrelsens ordförande men även Moderaternas gruppledare i respektive nämnder/styrelser.

Som politiska samordnaren utgör du också ett stöd i den lokala föreningens arbete, bland annat med planering och koordinering av kampanjaktiviteter, beställning av kampanjmaterial och samordning med vår kommunikationsbyrå. Som politisk samordnare är du även en viktig kontakt för föreningen och dess medlemmar.

Din kommunikativa förmåga är betydelsefull då det dagligen fattas ett antal politiska beslut i syfte att göra kommunen bättre. Det är viktigt att vår politik och dessa beslut kommuniceras till invånarna.  Därför utgör en del av uppdraget som politisk samordnare att tänka kommunikativt och att förbereda och genomföra olika typer av kommunikationsinsatser.

Din ansökan och anställning

Du anställs formellt av Sigtuna kommun och arbetsleds av kommunstyrelsens ordförande. Anställningen är tidsbegränsad och följer mandatperioderna. Arbetsplatsen är kommunhuset i Märsta och oregelbundna arbetstider är vanligt. Du behöver ha körkort. Tillträde till tjänsten sker så snart som möjligt och enligt överenskommelse.

Vi vill ha din ansökan senast den 1 december 2022. Urval och intervju sker därefter löpande och vi önskar dig ansökan via e-post till [email protected]

Märk din ansökan med ”Politisk sekreterare” och bifoga cv, personligt brev samt referenser.

Vid frågor kontakta,

Olov Holst (KSO), 070-663 06 62

eller

Mattias Askerson (ordförande), 0737-660909

Välkommen in med din ansökan!

Ta ställning och dela artikeln