Nyhetsartikel
2 maj 2018

Jobb och välfärd före bidrag – Moderaternas ekonomiska vårmotion 2018

Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, presenterar i dag Moderaternas ekonomiska vårmotion för 2018. Styrkan i svensk ekonomi behöver användas bättre. Vi fokuserar på statens kärnuppgifter, rustar Sverige för nästa lågkonjunktur och genomför riktiga reformer för fler jobb och minskat utanförskap – för att ersätta hopplöshet med framtidstro.

- Den stora frågan i höstens val kommer inte att vara vem som säger sig satsa mest på välfärden, utan hur satsningarna blir möjliga. Det är uppenbart att höjda skatter inte är en hållbar väg för att öka välfärdens resurser. Vi måste därför prioritera hårdare, säger Ulf Kristersson. 

- Under sina fyra år har regeringen höjt skatterna med 60 miljarder kronor och ökat statens utgifter med 100 miljarder kronor. Samtidigt har vårdköerna fördubblats, polistätheten minskat och jobbklyftan mellan svenskfödda och utlandsfödda vidgats. Det är underkänt, säger Elisabeth Svantesson. 

- I Moderaternas vårbudget visar vi att det går att göra riktiga prioriteringar. Välfärden och statens kärnuppgifter som lag och ordning och ett starkt försvar ska gå före bidrag. Samtidigt ser vi till att det lönar sig bättre att arbeta, avslutar Elisabeth Svantesson. 

 

Moderaterna prioriterar välfärdens kärna och statens kärnuppgifter. 

• Vi satsar sammanlagt nära 28 miljarder kronor direkt på vård, skola och statens kärnuppgifter. Satsningarna är fullt finansierade genom omprioriteringar. 

• Vi satsar 6 miljarder kronor mer än regeringen på polisen. Det betyder att Moderaterna, till skillnad från regeringen, tillför de resurser som faktiskt krävs för att nå målet om 10 000 fler polisanställda till år 2024. 

• Vi avsätter 3 miljarder kronor för nya och utvecklade kömiljarder som ska korta väntetiderna i vården. Denna modell var framgångsrik under alliansregeringen, och nu vill vi göra den ännu bättre. 

• Vi utökar undervisningstiden med en timme per dag för elever i lågstadiet. 

• Vi inleder en bana för att Sverige ska nå målet om försvarsanslag motsvarande 2 procent av BNP. År 2021 satsar vi 10 miljarder kronor mer på försvaret än regeringen. 

Det måste löna sig bättre att jobba. 

• Sverige behöver sänkt skatt på arbete, inom ramen för ansvarsfulla offentliga finanser. 

• Aktuella expertrapporter har konstaterat att nyanlända till och med kan förlora ekonomiskt på att ta ett jobb. Det är helt orimligt – särskilt om vi ska klara integrationen. 

• Alltför många lärare och sjuksköterskor får betala mer än hälften av en löneökning i skatt. 

Vi väljer välfärd före bidrag.

• Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polisen, skolan eller sjukvården. 

• För att kunna öka resurserna till välfärden behövs tre viktiga åtgärder: De samlade bidragskostnaderna måste minska. Kostnaderna för asyl- och anhöriginvandring måste minska. Överskottsmålet måste uppfyllas. 

• Vi föreslår den största bidragsreformen sedan 1980 med bland annat bidragstak, tydligare krav på den som har socialbidrag och successiv kvalificering in i välfärden för den som är ny i Sverige. 

Läs mer här

Se pressträffen här

Bildserie från pressträffen

Moderaternas ekonomiska vårmotion 2018. 

Filer
Vårmotion 2018(pdf1.14 MB)