Jobb och integration

En av sju i arbetsför ålder lever idag av bidrag i stället för att arbeta. Det dröjer i dag 8 år innan hälften av alla nyanlända har ett arbete. Jobbklyftan mellan svenskfödda och utrikes födda har vidgats. Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige. Finansdepartementets Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (ESO) har konstaterat att vissa hushåll (till exempel nyanlända) kan förlora ekonomiskt på att någon i familjen faktiskt tar ett jobb. Fler långtidsarbetslösa är inskrivna på Arbetsförmedlingen och färre vuxna studerar nu än 2014.

Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst. Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polis, skola eller sjukvård. I Sverige talar man svenska. Språket är nyckeln till det svenska samhället – till jobb och egen försörjning. Flit ska belönas, inte bestraffas. Det måste alltid löna sig att gå från bidrag till arbete.
 

Våra förslag:

  • Sänkt skatt för alla som arbetar, med tyngdpunkt på lägre inkomster. Med vår politik skulle en vanlig barnfamilj få över 1000 kronor mer i plånboken varje månad.
  • Inför inträdesjobb, en ny lärlingsanställning för unga upp till 23 år utan gymnasieexamen och nyanlända, som sänker kostnaderna att anställa.
  • Inför ett bidragstak, så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete.
  • Språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.
  • Fler enkla jobb genom tredubblat RUT-avdrag.
Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson, 2:a vice partiordförande
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Jobb och integration
Lag och ordning
Följ oss