Distriktsordförande MUF-Jämtland, Ledamot Länsförbundsstyrelsen
Kommunalråd i Krokoms kommun, 1:e vice Länsförbundsordförande
Ledamot Länsförbundsstyrelsen, Ordförande Moderaterna i Strömsunds kommun
Regionråd, 1:e vice ordförande i Regionstyrelsen
Oppositionsråd Moderaterna i Bergs kommun, ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Länsförbundsstyrelsen, ordförande i utskottet för trafik och infrastruktur
Partiombudsman Jämtlands län, Chefsombudsman Region Norr
Ledamot i Länsförbundsstyrelsen, Ordförande Moderatkvinnorna, Jämtlands län
Ordförande Moderaterna i Bergs kommun
Kommunalråd i Åre kommun, Ordförande Moderaterna i Åre kommun
Ordförande Moderaterna i Östersunds kommun, 2:e vice Länsförbundsordförande, ledamot i Regionfullmäktige
Ledamot Länsförbundsstyrelsen
Oppositionsråd i Östersunds kommun, 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen
Länsförbundsordförande, Riksdagsledamot
Politisk sekreterare i Regionfullmäktigegruppen
Ordförande Moderaterna i Strömsunds kommun
Ordförande Moderaterna i Krokoms kommun
Ordförande Moderata Seniorer Östersund, Ledamot Länsförbundsstyrelsen
Regionråd, 1:e vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden, gruppledare för Regionfullmäktigegruppen
Kommunalråd i Härjedalens kommun, Ordförande, Moderaterna i Härjedalens kommun
Ordförande Moderaterna i Bräcke kommun, ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Länsförbundsstyrelsen