Simon Högberg

Ledamot i Länsförbundsstyrelsen, samt ordförande, Moderaterna i Strömsunds kommun