Ledamot Länsförbundsstyrelsen, Ordförande Moderaterna i Strömsunds kommun
Regionråd, 1:e vice ordförande i Regionstyrelsen
Oppositionsråd Moderaterna i Bergs kommun, ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Länsförbundsstyrelsen, ordförande i utskottet för trafik och infrastruktur
Ordförande Moderaterna i Östersunds kommun, 2:e vice Länsförbundsordförande, ledamot i Regionfullmäktige
Politisk sekreterare i Regionfullmäktigegruppen
Regionråd, 1:e vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden, gruppledare för Regionfullmäktigegruppen
Ordförande Moderaterna i Bräcke kommun, ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Länsförbundsstyrelsen