Ledamot Länsförbundsstyrelsen, Ordförande Moderaterna i Strömsunds kommun
Oppositionsråd Moderaterna i Bergs kommun, ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Länsförbundsstyrelsen, ordförande i utskottet för trafik och infrastruktur
Ordförande Moderaterna i Östersunds kommun, 2:e vice Länsförbundsordförande, ledamot i Regionfullmäktige
Ordförande Moderaterna i Bräcke kommun, ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Länsförbundsstyrelsen