Oppositionsråd Moderaterna i Bergs kommun, ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Länsförbundsstyrelsen, ordförande i utskottet för trafik och infrastruktur
Partiombudsman Jämtlands län, Chefsombudsman Region Norr
Ordförande Moderaterna i Östersunds kommun, 2:e vice Länsförbundsordförande, ledamot i Regionfullmäktige
Länsförbundsordförande, Riksdagsledamot
Ordförande Moderaterna i Bräcke kommun, ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Länsförbundsstyrelsen