Jakt och viltvård

Vargstammen växer och sprider sig. Bristen på fungerande rovdjursförvaltning orsakar stora problem på alltfler platser, särskilt för djuruppfödare. Vargstammen ska kunna förvaltas på ett rimligt sätt och jakt efter varg är en viktig del av den förvaltningen.

När EU:s vapendirektiv ska föras in i svensk lag måste regeringen föreslå en lagstiftning som inte försvårar för landets vapenägare. Vi moderater kommer inte att gå med på några försämringar för laglydiga jägare, sportskyttar eller vapensamlare.

  • Beslut om rovdjursförvaltningen ska fattas så nära dem som berörs som möjligt
  • Inga försämringar för laglydiga jägare, sportskyttar eller vapensamlare nä EU:s vapendirektiv förs in i svensk lag
  • Beslut om vargförvaltningen ska fattas så nära dem som berörs som möjligt

 

Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss