Jakt och viltvård

De svenska viltstammarna har under de senaste åren växt kraftfullt. Utvecklingen är förstås positiv. Samtidigt ställer det stora krav på att viltvården tar hänsyn till olika intressen, eftersom de växande viltstammarna också kan orsaka stora skador.

Vargstammen växer och sprider sig. Bristen på fungerande rovdjursförvaltning orsakar stora problem på allt fler platser, särskilt för djuruppfödare. Vargstammen ska kunna förvaltas på ett rimligt sätt, och jakt efter varg är en viktig del av den förvaltningen.

Jägarnas insatser är av yttersta vikt för den svenska viltvården. De bidrar med allt från att rapportera vilt till att stödutfodra viltet vintertid. En annan viktig insats är att jägarna genom jakt hindrar invasiva viltarters framfart.

När EU:s vapendirektiv ska föras in i svensk lag måste regeringen föreslå en lagstiftning som inte försvårar för landets vapenägare. Vi moderater kommer inte att gå med på några försämringar för laglydiga jägare, sportskyttar eller vapensamlare.

  • Beslut om rovdjursförvaltningen ska fattas så nära dem som berörs som möjligt.
  • Inga försämringar för laglydiga jägare, sportskyttar eller vapensamlare när EU:s vapendirektiv förs in i svensk lag.
  • Förkorta handläggningstiden för vapenärenden.
  • Se över det samlade regelverket för vapen i syfte att skapa ett regelverk som inte försvårar för jägare och sportskyttar i onödan.
  • Förenkla jägarnas möjligheter att själva sälja sitt kött.

Läs mer: Nej till regeringens överimplementering av EU:s vapendirektiv.

Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss