IT och modern teknik

Modern teknik och IT förenklar administration, stärker den pedagogiska utveckling och skapar förutsättningar för bättre stöd till elever i behov av särskilt stöd.

Sveriges lärare ska ha den kompetens och kunskap som krävs för att kunna dra nytta av teknikens möjligheter.

  • Inför programmering från årkurs 1
  • Ta fram en nationell IT-strategi för skolan
  • Tillåt fjärrundervisnings i fler ämnen
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss